Certificació ISO9001altCertificació UNE-EN ISO 9001:2008 per a la realització d’anàlisis microbiològiques i físico-químiques d’aigües, aliments i matèries primeres i el diagnòstic de patologies en animals mitjançant tècniques de serologia, bacteriologia i PCR. alt

alt
Certificació Quality Management Systems en l’acompliment dels estàndars:
ISO 9001:2008.
Nº de registre: ES-0968/2006
alt

AUTORITZACIONS I HOMOLOGACIONS

alt
Generalitat de Catalunya. Dept. d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural. Dir. Gral. d’Agricultura i Ramaderia  alt
Laboratori Autoritzat

Generalitat de Catalunya. Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries  alt
Laboratori Reconegut (nº 138)

Generalitat de Catalunya. Direcció General de Salut Pública  alt
Laboratori Autoritzat (R1-119-98)
Anàlisi microbiològica, anàlisi fisicoquímica.

Generalitat de Catalunya. Dept. d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. Dir. Gral. de Producció, Innovació i Indústries Agroalimentàries. Servei de Sanitat Animal  alt
Autocontrols Aujeszky

Generalitat de Catalunya Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Reconeixement per a la realització d’anàlisi a efectes d’exportació de bestiar boví.alt

Generalitat de Catalunya Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Reconeixement per a la realització d’anàlisis d’autocontrol de porcí davant la malaltia d’Aujeszky i malaltia vesicular porcina. Laboratori Autoritzat

alt

Generalitat de Catalunya. Dept. de Territori i Sostenibilitat. Agència Catalana de l’Aigua (ACAalt

aesan

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Membre d’AESAN alt

PROGRAMES D’INTERCALIBRACIONS

 

ASFAC INTER2000 QM LGC STANDARDS Laboratorio Nacional de Veterinaria

Avedila

Asociación de Veterinarios especialistas en Diagnóstico Veterinario. Miembro de AVEDILA