CATÀLEG ANALÍTIQUES
PANELLS DE DIAGNÓSTIC

CATÀLEG ANALÍTIQUES

MICROBIOLOGIA

DETERMINACIÓ TÈCNICA
ACTINOBACILLUS spp (suis, pleuropneumoniae) Cultiu en placa
ANTIBIOGRAMA Kirby-Bauer
BORDETELLA BRONCHISEPTICA Cultiu en placa
BRACHYSPIRA HYODISENTERIAE Cultiu en placa
BRACHYSPIRA HYODISENTERIAE – Caracterització MLVA
CLOSTRIDIUM DIFFICILE Cultiu en placa
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS Cultiu en placa
CORYNEBACTERIUM SPP Cultiu en placa
ENTEROBACTERIES Cultiu en placa
ESCHERICHIA COLI Cultiu en placa
ESTUDI PARASITARI Flotació/Rct.Mc.Master
FONGS Cultiu en placa
GLAESSERELLA PARASUIS Cultivo en placa
HISTOPATOLOGIA Histopatologia
MIC (Concentració mínima inhibitoria) Microdilució en placa
MR-ERYSIPELOTHRIX RHUSIOPATHIAE (Mal roig) Cultiu en placa
NECROPSIA Macroscopía
PASTEURELLA MULTOCIDA Cultiu en placa
QUALITAT SEMINAL Cultiu en placa/ Proves bioquímiques
SALMONELLA spp ISO 6579-1-2017 / ELFA
SALMONELLA spp – Serotipat Antisèrum
SEMINOGRAMA Microscopía
STAPHYLOCOCCUS spp Cultiu en placa
STREPTOCOCCUS spp (suis) Cultiu en placa

INMUNOLOGIA

    DETERMINACIÓ TÈCNICA
APP – ACTINOBACILLUS PLEUROPNEUMONIAE ELISA
APP Apx lV – ACTINOBACILLUS PLEUROPNEUMONIAE TOXINA  ApxIV ELISA
APP (1-9-11) – ACTINOBACILLUS PLEUROPNEUMONIAE serotips (1-9-11) ELISA
APP (2) – ACTINOBACILLUS PLEUROPNEUMONIAE  serotipo(2) ELISA
APP (3-6-8) – ACTINOBACILLUS PLEUROPNEUMONIAE serotips (3-6-8) ELISA
APP (4-7) – ACTINOBACILLUIS PLEUROPNEUMONIAE serotips (4-7) ELISA
APP (5) – ACTINOBACILLUS PLEUROPNEUMONIAE serotip (5) ELISA
APP (10) – ACTINOBACILLUS PLEUROPNEUMONIAE serotip (10) ELISA
APP (12) – ACTINOBACILLUS PLEUROPNEUMONIAE serotip (12) ELISA
APP (13) – ACTINOBACILLUS PLEUROPNEUMONIAE serotip (13) ELISA
ADV – AUJESZKY gB ELISA
ADV – AUJESZKY gE ELISA
ADV – AUJESZKY ELISA
CHLAMYDIA Fijación del Complento
TGEV/PRCV – CORONAVIRUS PORCÍ DIFERENCIAL ELISA
GLAESSERELLA PARASUIS ELISA
SIV – INFLUENZA PORCINA  tipous A ELISA
LAWSONIA INTRACELLULARIS ELISA
LEPT – LEPTOSPIRA BRATISLAVA M.A.T.
LEPT – LEPTOSPIRA ICTEROHAEMORRHAGIAE M.A.T.
LEPT – LEPTOSPIRA CANÍCOLA M.A.T.
LEPT – LEPTOSPIRA POMONA M.A.T.
LEPT- LEPTOSPIRA GRIPPOTYPHOSA M.A.T.
MR – ERYSIPELOTHRIX RHUSIOPATIAE (Mal roig) ELISA
MYCOPLASMA HYOPNEUMONIAE ELISA
PPV- PARVOVIRUS PORCÍ ELISA
PMT – PASTEURELLA MULTOCIDA TOXIGÈNICA ELISA
PCV2 – CIRCOVIRUS PORCÍ tipus 2 (IgG-IgM) ELISA
PCV2 – CIRCOVIRUS PORCÍ tipus 2 ELISA
PRRS E – SÍNDROME REPRODUCTIU I RESPIRATORI PORCÍ ELISA
PRRS A – SÍNDROME REPRODUCTIU I RESPIRATORI PORCÍ ELISA
PRRS E/A – SÍNDROME REPRODUCTIU I RESPIRATORI PORCÍ ELISA
PRRS ORAL FLUID ELISA
SALMONELLA ELISA
SARNA – SARCOPTES SCABIEI ELISA
SVDV – ENFERMETAT VESICULAR ELISA

BIOLOGIA MOLECULAR

  DETERMINACIÓ TÈCNICA
APP – ACTINOBACILLUS PLEUROPNEUMONIAE PCR
APP – ACTINOBACILLUS PLEUROPNEUMONIAE – Tipado PCR
BORDETELLA BRONCHISEPTICA PCR
BRACHYSPIRA HYODISENTERIAE PCR
BRACHYSPIRA PILOSICOLI PCR
CHLAMYDIACEAE PCR
CLOSTRIDIUM DIFFICILE PCR
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS – Perfil toxicogènic (Tipus A o C) PCR
DEPV – DIARREA EPIDÈMICA RT PCR
ESCHERICHIA COLI – Factors de Virulència PCR
TGEV – GASTROENTERITIS TRANSMISIBLE RT PCR
GLAESSERELLA PARASUIS PCR
SIV – INFLUENZA tipus A RT PCR
SIV – INFLUENZA tipus A ORAL FLUID RT PCR
SIV – INFLUENZA (H1N1, H1N2, H3N2) RT PCR
SIV – INFLUENZA (H1N1, H1N2, H3N2) ORAL FLUID RT PCR
LAWSONIA INTRACELLULARIS PCR
LEPTOSPIRA spp PCR
MR – ERYSIPELOTHRIX RHUSIOPATHIAE (Mal roig) PCR
MYCOPLASMA HYOPNEUMONIAE PCR
MYCOPLASMA HYORHINIS PCR
MYCOPLASMA HYOSYNOVIAE PCR
MYCOPLASMA SUIS PCR
PPV – PARVOVIRUS PORCÍ PCR
PMT – PASTEURELLA MULTOCIDA TOXIGÈNICA PCR
PCV2 – CIRCOVIRUS PORCÍ tipus 2 PCR
PCV2 – CIRCOVIRUS PORCÍ tipus 2 cuantitativo qPCR
PRRS – SÍNDROME REPRODUCTIU I RESPIRATORIO PORCÍ RT PCR
PRRS ORAL FLUID – SÍNDROME REPRODUCTIU I RESPIRATORI PORCÍ RT PCR
PRRS – SEQÜENCIACIÓ RT PCR
PRV-A – ROTAVIRUS tipus A RT PCR
PRV-C – ROTAVIRUS tipus C RT PCR

HEMATOLOGIA

DETERMINACIÓ TÈCNICA
HEMOGRAMA (S.EDTA)
HEMATOCRIT CE/FM
HEMOGLOBINA CE/FM
HEMATIES CE/FM
ÍNDEXS ERITROCITARIS: VCM, HCM, CHCM CE/FM
PLAQUETES CE/FM
RECOMPTE LEUCÒCITS CE/FM
FÓRMULA LEUCOCITARIA: LEUCÒCITS, EOSINÒFILS, BASÒFILS, LINFÒCITS, MONÒCITS, CAYADOS, SEGMENTATS CE/FM
BIOQUÍMICA (sèrum)
ÀCIDO ÚRIC ESP UV/VIS
ALBÚMINA ESP UV/VIS
ALT-GPT (Alanina aminotransferasa) ESP UV/VIS
AST-GOT (Aspartato aminotransferasa) ESP UV/VIS
BILIRRUBINA DIRECTA ESP UV/VIS
BILIRRUBINA TOTAL ESP UV/VIS
BUN-NITROGENO UREIC
CALCI TOTAL ESP UV/VIS
CLOR PID
COLESTEROL ESP UV/VIS
CREATININA ESP UV/VIS
FOSFATASA ALCALINA ESP UV/VIS
FÒSFOR ESP UV/VIS
GGT (Gamma glutamil transpeptidasa) ESP UV/VIS
GLUCOSA ESP UV/VIS
FERRO ESP UV/VIS
LDH (Lactat deshidrogenasa) ESP UV/VIS
MAGNESI ESP UV/VIS
POTASI PID
PROTEÏNES TOTALS ESP UV/VIS
RATI ALBÚMINA/GLOBULINA
SODI PID
TRIGLICÈRIDS ESP UV/VIS
UREA ESP UV/VIS
TOXICOLOGIA (sèrum)
ARSÈNIC ICP-OES
CADMI ICP-OES
COBALTO ICP-OES
COURE ICP-OES
ESTANY ICP-OES
LINDÀ ICP-OES
MANGANES ICP-OES
MERCURI ICP-OES
PLOM ICP-OES
SELENI ICP-OES
ZINC ICP-OES
HORMONES I INMUNOASSAJOS (sèrum)
CORTISOL HPLC-DAD
PROGESTERONA ELFA
PROLACTINA HPLC-DAD
TESTOSTERONA ELFA
CATÀLEG ANALÍTIQUES
PANELLS DE DIAGNÒSTIC

PANELLS DE DIAGNÒSTIC

PANELL ENTÈRIC

PRESA DE MOSTRES

PANELL ENTÈRIC GARRINS LACTANTS TÈCNICA
ESCHERICHIA COLI Cultiu en placa
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS Cultiu en placa
CLOSTRIDIUM DIFFICILE Cultiu en placa / PCR
ALTRES ENTEROBACTERIES d’interès aïlladas en l’estudi Cultiu en placa
DEPV – DIARREA EPIDÈMICA RT PCR
TGEV – GASTROENTERITIS TRANSMISIBLE RT PCR
PRV-A – ROTAVIRUS tipus A RT PCR
PRV-C – ROTAVIRUS tipus C RT PCR
ANTIBIOGRAMA Kirby-Bauer
•• COMPLEMENTS AL PANELL ••
HISTOPATOLOGIA

ESCHERICHIA COLI – Factors de Virulència PCR
Lactants F4, F5, F6, F18, F41, LT, STa, STb, eae, EAST PCR
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS – Perfil toxicogènic (Tipus A o C) PCR multiplex
E.PARASITARI Flotació / Rct. Mc.MASTER
MIC (Concentració mínima inhibitoria) Microdilució en placa
PANELL ENTÈRIC DESTETE / ENGREIX TÈCNICA
ESCHERICHIA COLI Cultiu en placa
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS Cultiu en placa
CLOSTRIDIUM NOVYI PCR
SALMONELLA spp ISO 6579-1-2017 / ELFA
ALTRES ENTEROBACTERIES d’interès aïllades en l’estudi Cultiu en placa
DEPV – DIARREA EPIDÈMICA RT PCR
PRV-A – ROTAVIRUS tipus A RT PCR
PRV-C – ROTAVIRUS tipus C RT PCR
ANTIBIOGRAMA Kirby-Bauer
MALALTIA DELS EDEMAS ( VEURE PANELL SINT.NERVIOSA)
BRACHYSPIRA spp / LAWSONIA I. (VURE PANELL BRACHYSPIRA / LAWSONIA)
•• COMPLEMENTS AL PANELL ••
HISTOPATOLOGIA

ESCHERICHIA COLI – Factors de Virulència
Destete/engreix F4, F5, F18, LT, STa, STb, eae PCR
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS – Perfil toxicogènic (Tipus A o C) PCR
SALMONELLA spp – Serotipat Antisèrums
E.PARASITARI Flotació / Rct. Mc.MASTER
MIC (Concentració mínima inhibitoria) Microdilució en placa
PANEL BRACHYSPIRA / LAWSONIA TECNICA
BRACHYSPIRA HYODISENTERIAE PCR
BRACHYSPIRA PILOSICOLI PCR
LAWSONIA INTRACELLULARIS PCR
•• COMPLEMENTOS AL PANEL ••
HISTOPATOLOGIA

AÏLLAMENT BRACHYSPIRA spp Cultiu en placa
CARACTERITZACIÓ B.HYODISENTERIAE MLVA
MIC (Concentració mínima inhibitoria) Microdilució en placa
LAWSONIA INTRACELLULARIS ELISA
PANELL CIRCULACIONS VIRALES TECNICA
PCV2 – CIRCOVIRUS tipus 2 qPCR
PRRS – SÍNDROME REPRODUCTIU I RESPIRATORI PORCÍ RT PCR
SIV – INFLUENZA (H1N1,H1N2,H3N2) RT PCR

PANELL RESPIRATORI

PRESA DE MOSTRES

PANELL RESPIRATORI DESTETE / ENGREIX TÈCNICA
BORDETELLA BRONCHISEPTICA Cultiu en placa / PCR
PASTEURELLA MULTOCIDA Cultiu en placa
GLAESSERELLA PARASUIS Cultiu en placa / PCR
ACTINOBACILLUS spp (suis, pleuropneumoniae) Cultiu en placa / PCR
STREPTOCOCCUS spp Cultiu en placa
ALTRES PATÒGENS d’interès aïsllades en l’estudi Cultiu en placa
ANTIBIOGRAMA Kirby-Bauer
•• COMPLEMENTS AL PANELL ••
HISTOPATOLOGIA
ACTINOBACILLUS PLEUROPNEUMONIAE – Serotipat Antisèrums / PCR
PASTEURELLA MULTOCIDA – tipat PCR
GLAESSERELLA PARASUIS – tipat PCR
STREPTOCOCCUS SUIS – tipat PCR
MYCOPLASMA HYOPNEUMONIAE PCR
MYCOPLASMA HYORINIS PCR
E.PARASITARIO Flotació / Rct. Mc.MASTER
VIRUS (VEURE PANELL CIRCULACIONS VIRALES) PCR
COINFECCIONS (VER PANELL COINFECCIONS SEROLÓGIQUES) ELISA
MIC (Concentració mínima inhibitoria) Microdilució en placa
PANELL PRIMERES EDATS ( inclou poliserositis fibrinosa ) TECNICA
STREPTOCOCCUS SUIS Cultiu en placa
GLAESSERELLA PARASUIS Cultiu en placa
ACTINOBACILLUS SUIS Cultiu en placa
MYCOPLASMA HYORHINIS PCR
BORDETELLA BRONCHISEPTICA Cultiu en placa / PCR
PANELL RINITIS ATRÓFICA TÈCNICA
BORDETELLA BRONCHISEPTICA Cultiu en placa / PCR
PASTEURELLA MULTOCIDA tipus D (toxina dermonecrotica) Cultiu en placa / PCR
PANELL CIRCULACIONS VIRALS TÈCNICA
PCV2 – CIRCOVIRUS tipus 2 PCR / qPCR
PRRS – SÍNDROME REPRODUCTIU I RESPIRATORI PORCÍ RT PCR
SIV – INFLUENZA (H1N1,H1N2,H3N2) RT PCR
•• COMPLEMENTS AL PANELL ••
PRRS – SEQÜENCIACIÓ
TAULA / ARBRE FILOGENETIC
PANELL COINFECCIONS SEROLOGIQUES TÈCNICA
INFLUENZA ELISA
PRRS ELISA
CIRCOVIRUS ELISA
MICOPLASMA HYOPNEUMONIAE ELISA
APP ELISA

PANELL REPRODUCTIU

PRESA DE MOSTRES

PANELL AVORTS / INFERTILITAT TÈCNICA
PRRS – SÍNDROME REPRODUCTIU U RESPIRATORI PORCÍ RT PCR
PPV – PARVOVIRUS PORCÍ PCR
PCV2 – CIRCOVIRUS tipus 2 PCR / qPCR
•• COMPLEMENTS AL PANELL ••
SIV – INFLUENZA (H1N1,H1N2,H3N2) RT PCR
ADV – AUJESZKY ELISA
TESCHOVIRUS / ENTEROVIRUS
LEPTOSPIRA spp PCR
LEPTOSPIRA BRATISLAVA M.A.T.
LEPTOSPIRA ICTERHEMORRAGIAE M.A.T.
LEPTOSPIRA CANÍCOLA M.A.T.
LEPTOSPIRA POMONA M.A.T.
LEPTOSPIRA GRIPPOTYPHOSA M.A.T.
BRUCELLA spp PCR
CHLAMYDIACEAE PCR
MYCOPLASMA SUIS PCR
MR – ERYSIPELOTHRIX RHUSIOPATHIAE (Mal roig) Cultiu en placa / PCR
ANTIBIOGRAMA Kirby-Bauer
MIC (Concentració mínima inhibitoria) Microdilució en placa
COINFECCIONS ( VEURE PANELL COINFECCIONS SEROLÓGIQUES)
PANELL DESCARREGUES VULVARS TÈCNICA
STREPTOCOCCUS spp Cultiu en placa
STAPHYLOCOCCUS spp Cultiu en placa
ENTEROBACTERIES – Identificació Cultiu en placa / Recompte
CORYNEBACTERIUM spp Cultiu en placa
FONGS Cultiu en placa
ANTIBIOGRAMA Kirby-Bauer
•• COMPLEMENTS AL PANELL ••
MIC (Concentració mínima inhibitoria) Microdilució en placa
PANELL CONTROL SEMINAL TÈCNICA
SEMINOGRAMA
VOLUM DOSIS Gravimetria
CONCENTRACIÓ Microscopia
MOTILITAT Microscopia
ESPERMATOZOU NORMALS Microscopia
TOTAL FORMES ANORMALS Microscopia
ACROSOMES Microscopia
CAP ANORMAL Microscopia
CAPS SOLTS Microscopia
CUES ANORMALS Microscopia
CUA FUET Microscopia
GOTA PROXIMAL Microscopia
GOTA DISTAL Microscopia
TEMPERATURA RECEPCIÓN DE LA MUESTRAS Termómetre
QUALITAT SEMINAL
BACTERIES TOTALS A 37ºC Cultiu en placa / Reompte
FONGS Cultiu en placa / Recompte
FLORA BACTERIANA – Identificació Cultiu en placa
PANELL COINFECCIONS SEROLOGIQUES TÈCNICA
INFLUENZA ELISA
PRRS ELISA
CIRCOVIRUS ELISA
PPV ELISA
MR ELISA

PANELL NERVIOS/ARTICULAR

PRESA DE MOSTRES

PANELL SINTOMATOLOGIA NERVIOSA TÈCNICA
GLAESSERELLA PARASUIS Cultiu en placa / PCR
STREPTOCOCCUS SUIS Cultiu en placa / PCR
ANTIBIOGRAMA Kirby-Bauer
•• COMPLEMENTS AL PANELL ••
MALALTIA DELS EDEMES – E Coli (STEC) – Stx2e, F18 PCR
GLAESSERELLA PARASUIS – tipat PCR
STREPTOCOCCUS SUIS – tipat PCR
MIC (Concentració mínima inhibitoria) Microdilució en placa
PANELL ARTICULAR TÈCNICA
GLAESSERELLA PARASUIS Cultiu en placa / PCR
STREPTOCOCCUS SUIS Cultiu en placa / PCR
ACTINOBACILLUS SUIS Cultiu en placa / PCR
MR – ERYSIPELOTHRIX RHUSIOPATHIAE (Mal roig) Cultiu en placa / PCR
ANTIBIOGRAMA Kirby-Bauer
•• COMPLEMENTS AL PANELL ••
MYCOPLASMA HYORHINIS PCR
MYCOPLASMA HYOSINOVIAE PCR
MIC (Concentració mínima inhibitoria) Microdilució en placa

POT INTERESSAR

NIR Pinsos i Matèries primeres

APPCC / Certificat Exportacions / Implantació de Normes

Categorització Antibiótics

Factors Virulència E. Coli

Control Bioseguretat