Des de fa 25 anys CONVET S.L. ofereix els seus serveis als veterinaris clínics, per col·laborar en el diagnòstic de les patologies animals, posant a la seva disposició, el nostre equip humà especialitzat, juntament amb les tecnologies d’avantguarda, que permeten obtenir resultats ràpids i fiables.

L’estudi del cas clínic comença per una anamnesi de l’explotació, per estructurar l’historial clínic. No hem d’oblidar que aquest historial, es converteix en una eina que pot proporcionar-nos, una informació molt rellevant en el diagnòstic final, de la patologia a estudi.

Els departaments d’Immunologia, Bacteriologia, Parasitologia, Virologia, Biologia Molecular / PCR i Hematologia, disposen d’una àmplia gamma de determinacions analítiques, per dur a terme els diferents perfils diagnòstics, mitjançant la monitorització poblacionals i individuals, en les explotacions ramaderes.

El nostre objectiu primordial és la detecció i prevenció. Per a això, treballem juntament amb les empreses del sector a exhaustius plans de bioseguretat que garanteixin el correcte estat higienicosanitari de les nostres empreses agrícola-ramaderes.