ANNEX PRESA DE MOSTRES AUTOCONTROLS DE PNCS
GUIA PRESA DE MOSTRES AUTOCONTROLS

PATOLOGÍA

DETERMINACIÓ TÈCNICA
NECROPSIA
ESTUDIOS HISTOPATOLÒGICS Histopatologia
ANTIOBIOGRAMA Kirby-Bauer
CMI (Concentració mínima inhibitòria Microdilució en brou
ESTUDI ENTÈRIC
CAMPYLOBACTER Cultiu en placa
CLOSTRIDIUM  PERFRINGENS Cultiu en placa
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS -PERFIL TOXICOGÉNICO PCR
ESCHERICHIA COLI Cultiu en placa
ESCHERICHIA COLI -FACTORS DE VIRULÈNCIA PCR
ESCHERICHIA COLI  BETA HEMOLÍTIC Cultiu en placa
SALMONELLA  spp Cultiu en placa
SALMONELLA spp -Serotipat Antisèrums
SALMONELLA spp Inmunofluorescència Automatitzada  ELFA
PARASITARI
COPROLOGIA Macro-Microscopia
Rcto. Mc.MASTER Microscopia
ESTUDI RESPIRATORI 
CLAMYDIA Cultiu en placa
ORNITOBACTERIUM RHINOTRACHEALE Cultiu en placa
PASTEURELLA MULTOCIDA Cultiu en placa
PASTEURELLA HAEMOLYTICA (Gallibacterium anatis) Cultiu en placa
PNEUMONIA FÚNGICA Cultiu en placa
ESTUDI MÚSCUL-ESQUELÈTIC
STAPHYLOCOCCUS spp Cultiu en placa
STAPHYLOCOCCUS spp -Identificació Cultiu en placa
STREPTOCOCCUS spp Cultiu en placa
STREPTOCOCCUS spp -Identificació Cultiu en placa

INMUNOLOGÍA

DETERMINACIÓ
A CONSULTAR

BIOLOGÍA

DETERMINACIÓ
A CONSULTAR

HEMATOLOGÍA

DETERMINACIÓ TECNICA
HEMOGRAMA (st/edta)
HEMATOCRIT
HEMOGLOBINA
RECOMPTE HEMATIES
INDEX  ERITROCITARIS: VCM, HCM, CHCM, IDH.
RECOMPTE LEUCÒCITS
FORMULA LEUCOCITÀRIA: EOSINÒFILS, NEUTRÒFILS, BASÒFILOS, LINFOCITS, MONOCITS
RECOMPTE PLAQUETES: VPM, IDP
BIOQUÍMICA (sèrum)
SIDERÈMIA
UREA
CREATININA
FERRITINA
CALCI
CLORURS
COLESTEROL
ALBÚMINA
FÓSFOR
GLUCOSA
MAGNESI
POTASSI
PROTEINOGRAMA
SODI
TRIGLICÈRIDS
ÀCID ÚRIC
TOXICOLOGIA
SELENI – st/edta
ARSENI – st/edta
CADMI – st/edta
LINDÀ – st/edta
PLOM – st/edta
MERCURI – st/edta
COBALT – st/edta
ESTANY – st/edta
ZENC – sèrum
COURE – sèrum
MANGANÈS -sèrum
HORMONES I IMMUNOASSAJOS
PROGESTERONA – sèrum
CORTISOL – sèrum
PROLACTINA – sèrum
TESTOSTERONA TOTAL – sèrum