CCNIR. Centre de Calibratge NIR

CONVET S.L., per satisfer les necessitats dels nostres clients ha col·laborat en la creació i desenvolupament de CCN – CENTRE DE CALIBRATGE NIR.

Iniciativa que pretén donar solucions independents i personalitzades a les necessitats dels diferents sectors vinculats a l’alimentació animal i la salut pública i cobrir la demanda cada vegada més vertiginosa de conèixer in situ i de forma immediata els resultats analítics sol·licitats pels departaments de qualitat.

DETERMINACIÓ TÈCNICA
PROTEÏNA BRUTA NIR
FIBRA BRUTA NIR
FIBRA ÀCID DETERGENT NIR
FIBRA NEUTRE DETERGENTE NIR
GREIX BRUT NIR
CENDRES TOTALS NIR
pH NIR
MIDÓ (polarimetria) NIR
HUMITAT 103ºC NIR
ACTIVITAT UREÀSICA NIR

INSTAL·LACIÓ I VERIFICACIÓ DE CALIBRATGES 

Abans d’instal·lar calibratges, el client ha de proporcionar a  CONVET, S.L. entre 5 – 10 mostres PRÒPIES (s’aconsellen 10) de cada un dels productes adquirits, per procedir a la seva anàlisi via humida, i així evitar dispersions en els resultats a causa de l’especificitat de les mostres. A continuació es procedirà a la instal·lació i verificació dels calibratges en el nou NIR.

PROTEINA FIBRA GRASA CENIZAS HUMEDAD ALMIDON FND FAD pH
 ALFALFA PELLET  x  x  x  x  x
 CENTENO  x x  x  x  x  x
 EXTRUCER  x  x
 GUISANTES  x  x  x  x  x  x
 HNA. DE GALLETA  x  x  x  x  x  x
 HNA. DE  COLZA  x  x  x  x  x  x
 HNA. DE PESCADO  x  x  x  x
 LÁCTEOS  x  x  x  x
 LECHE DESCREMADA  x  x  x  x
 LECHE ENTERA  x  x  x  x
 MANDIOCA  x  x  x
 SORGO  x  x
 SOYGRASS  x  x  x  x  x  x
 ENSILADO  x  x  x  x  x  x  x  x
 ARROZ  x  x  x
 SUEROS  x  x  x  x
 CEBADA  x  x  x  x  x  x
 HNA. DE GIRASOL  x  x  x  x  x
 MAIZ  x x  x  x  x  x
 SOJA  x  x  x  x  x
 TRIGO (BLANDO/DURO)  x  x  x  x  x  x
 PIENSOS (AVES/PORCINO/BOVINO)  x  x  x  x  x  x

DESENVOLUPAMENT DE CALIBRATGES

Monocromador Foss InfraXact 7500 Lab / Pro amb un rang des de 570nm a 1850nm.

1. PRODUCTES SÒLIDS
El desenvolupament d’una calibratge depèn dels paràmetres a calibrar (proteïna, fibra …) .Una vegada definits, necessitarem de 60-70 mostres analitzades per via humida, al preu descrit anteriormente.Una vegada disposem dels valors analítics, obtindrem les equacions de cadascun dels paràmetres sol·licitats.
2. PRODUCTES LÍQUIDS.
A Consultar

MANTENIMENT CALIBRACIONES ANUAL

Monocromador Foss InfraXact 7500 Lab / Pro amb un rang des de 570nm a 1850nm.

OBSERVACIONS:

Els calibratges necessiten un manteniment. La periodicitat del manteniment serà com a mínim anual encara que si, enalgún moment, s’observa certa dispersió en els rangs analítics (SEP alt, valors de GH alts, etc …) serà necesarioproceder a un ajust del calibratge. El manteniment no inclou les anàlisis que poguessin ser necessaris per a l’ajust de les calibracions, despeses de desplaçament ni el transport de les mostres.

Els serveis que s’ofereixen dins el manteniment són:

● Tractament dels espectres generats.
● Tractament dels espectres “outliers”.
● Configuració del calibratge ..
● Manteniment remot de l’estat de l’analitzador (requereix llicència programari RINA).
● Enviament de patrons de verificació (cada 4 mesos) i ajust d’equacions.