La implantació dels sistemes, de gestió de qualitat, s’ha convertit en una demanda exigida a la majoria d’empreses, per demostrar la seva correcta metodologia de treball i competitivitat, emparats per la certificació corresponent.

La gestió de la qualitat és un procés clau que cerca la millora contínua, a través de l’optimització de recursos, reducció de costos i la satisfacció del client.

CONVET S.L, compta amb un equip de consultors i tècnics independents, experts en la implantació de sistemes de gestió. Des del nostre departament d’assessoria i consultoria adaptem els nostres coneixements a cada tipologia d’empresa.

CONVET S.L, posa al seu servei un assessorament continuat, per mantenir la vigència i la millora contínua del seu sistema de qualitat, per tal de superar de manera eficient, les auditories internes, que són l’eina necessària per evidenciar el compliment dels requisits requerits per les normes implantades. El nostre objectiu és donar suport a la gestió agrícola-ramadera, en totes la necessitats d’assessoria que puguin sorgir, donant suport als tècnics i empreses del sector.

El nostre departament de consultoria aporta mètode i sistematització en l’elaboració de:

 • plans de mostreig ambientals
 • elaboració de tutorials de bioseguretat en el transport i explotacions ramaderes, estudi i desenvolupament de memòries de plans de dejecció
 • monitorització en assaigs de camp
 • intervencions presencials en la presa de mostres de diriment, per a la seva custòdia notarial i contraanàlisi.

CONVET S.L, ofereix des del seu departament de “ASSESSORIA I CONSULTORIA” la gestió de la seguretat alimentària.

El nostre objectiu és:

 • garantir la innocuïtat dels aliments,
 • controlar i complir les bones pràctiques en la manipulació d’aliments,
 • donar una resposta a tots els requisits i necessitats tècnic – legals,
 • protegir la salut dels consumidors.

Les nostres línies de treball són:

 • Estudi de l’organització.
 • Elaboració d’un pla de desenvolupament de les normes.
 • Implantació d’Estàndards de Qualitat específics per a cada tipus d’empresa
 • Formació del personal.
 • Control de proveïdors auditories internes
 • Seguiment de resultats.

L’equip auditor, està a disposició dels operadors alimentaris, per donar solucions immediates a totes les necessitats legislatives que puguin sorgir. Com per exemple, exportació a tercers països i assessorament en les inspeccions tècnic-administratives.

“Oferim una assessoria de qualitat en tots els nostres serveis per potenciar la gestió integral, en les indústries alimentàries.”